Abstract Gönderimi

  1. Bildiri gönderim formatı ‘özet’ şeklindedir. Kabul edilen tüm bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.
  2. Bildiriler en fazla 500 kelime olmalıdır.
  3. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
  4. Bildiri sonunda yazarların kurumları belirtilmelidir
  5. Resim ve bir tablo eklenebilir.
  6. Bildiriler Times new roman formatında ve 12 punto ile yazılmalıdır.
  7. Bildiriler ‘giriş-yöntem-sonuçlar-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır. Vaka bildirileri ise ‘giriş-vaka özeti-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır.
  8. Kaynaklar en fazla beş adet olarak bildiri sonunda yer alabilir.
  9. Bildiri özeti son gönderim tarihi 29 Ağustos 2019‘dur.
  
  
  
  
  
  
  

Geri Bildirim: Abstractların kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine 20 Eylül 2020 tarihinden sonra bildirilecektir.

*Bilimsel kurul tarafından kabul edilen abstract sahibi hekimler, T. C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş sınırlı kongre katılım sayısından etkilenmemektedir.