Intermediate Ultrasound Course

Bilimsel program ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.