Bildiri Gönderimi

  1. Bildiri gönderim formatı ‘özet’ şeklindedir. Kabul edilen tüm bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.
  2. Bildiriler en fazla 500 kelime olmalıdır.
  3. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
  4. Bildiri sonunda yazarların kurumları belirtilmelidir
  5. Resim ve bir tablo eklenebilir.
  6. Bildiriler Times new roman formatında ve 12 punto ile yazılmalıdır.
  7. Bildiriler ‘giriş-yöntem-sonuçlar-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır. Vaka bildirileri ise ‘giriş-vaka özeti-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır.
  8. Kaynaklar en fazla beş adet olarak bildiri sonunda yer alabilir.
  9. Bildiri özeti son gönderim tarihi 25 Mart 2024‘tür.
  10. Bildiri sunum şekli sözel ve posterdir. 

Geri Bildirim: Abstractların kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine 1 Nisan 2024 tarihinden sonra bildirilecektir.

*Bilimsel kurul tarafından kabul edilen abstract sahibi hekimler, T. C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş sınırlı kongre katılım sayısından etkilenmemektedir.

Bilimsel Sekreterya

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Romatoloji İmmünoloji Bilim Dalı
Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA

Tel : 0 242 249 64 80
Fax : 0 242 227 06 77
ender2504@gmail.com

 

Organizasyon Sekreteryası

DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Tur. A Ş.
Hollanda Cad. 696. Sok. No: 22/9-10
Yıldız – Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 442 01 50
Fax: 0 312 442 0 410
antalyaultrasound@dmrturizm.com.tr
www.dmrturizm.com.tr