İleri-Orta Düzey Ultrason Kursu Bilimsel Program

Bilimsel Sekreterya

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Romatoloji İmmünoloji Bilim Dalı
Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA

Tel : 0 242 249 64 80
Fax : 0 242 227 06 77
ender2504@gmail.com

 

Organizasyon Sekreteryası

DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Tur. A Ş.
Sukarno Cad. 696. Sok. No: 22/9-10
Yıldız – Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 442 01 50

Fax: 0 312 442 0 410
antalyaultrasound@dmrturizm.com.tr
www.dmrturizm.com.tr